Người bị tiểu đường nên ăn bao nhiêu thức ăn mỗi ngày?

0

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Hồ Thống Nhất, người bị bệnh tiểu đường cần tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngăt theo hướng dẫn cụ thể của bác sĩ điều trị mới có thể ổn định đường huyết hàng ngày. Theo đó, công thức tính nhu cầu năng lượng bằng chiều cao trừ 100 nhân 0,9.

Cách tính lượng thức ăn hàng ngày cho người bị tiểu đường

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Hồ Thống Nhất

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng